ຂ່າວເດັ່ນ

ການຮ່ວມມື ດ້ານການຄ້າ-ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ແຮງງານ ແລະປະຊາສໍາພັນ 3 ແຂວງ 3 ປະເທດ: ສະຫວັນນະເຂດ-ມຸກດາຫານ-ກວາງຈິກອງປະຊຸມ ດ້ານການຄ້າ-ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ແຮງງານ ແລະປະຊາສໍາພັນ 3 ແຂວງ 3 ປະເທດ: ແຂວງສະ ຫວັນນະເຂດ (ສ.ປ.ປ ລາວ), ຈັງຫວັດມຸກດາຫານ (ຣາຊະ ອານາຈັກໄທ) ແລະແຂວງ ກວາງຈິ (ສ.ສຫວຽດນາມ) ໂດຍຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນ ທີ 31 ຕຸລາ-1 ພະຈິກ2019 ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສປປ ລາວ. ໂດຍພາຍໃຕ້ການ ເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຄໍາພູນ ຕຸໄພທູນ, ຮອງເຈົ້າ ແຂວງໆສະຫວັນນະເຂດ ພ້ອມຄະນະ, ທ່ານ ຫງວຽນດຶກ ຈິ່ງປະທານຄະນະກຳມະການ ປະຊາຊົນແຂວງ ກວາງຈິ ພ້ອມ ຄະນະ, ທ່ານ ສຸວິດ ຈັນຫະ ວອນ ຮອງຜູ້ວ່າຣາຊະການຈັງ ຫວັດມຸກດາຫານ ພ້ອມຄະ ນະ, ຈາກນັ້ນກໍ່ມີບັນດາຜູ້ແທນ ຈາກພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ຈາກ 3 ແຂວງ 3 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ ສະຫຼຸບຜົນ ສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືດ້ານ ການຄ້າ-ການລົງທຶນ, ການ ທ່ອງທ່ຽວ, ແຮງງານ ແລະ ປະຊາສໍາພັນ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ ກັບເນື້ອ ໃນການຮ່ວມມືຕາມບົດບັນທຶກ ກອງປະຊຸມການຮ່ວມມືດ້ານ ການຄ້າ-ການລົງທຶນ, ການ ທ່ອງທ່ຽວ, ແຮງງານ ແລະ ປະຊາສໍາພັນ 3 ແຂວງ 3 ປະ ເທດ (ສະຫວັນນະເຂດ-ມຸກດາ ຫານ -ກວາງຈິ), ໃນປີ 2016 ທີ່ໄດ້ລົງນາມເຊັນໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ 2016 ທີ່ຈັງຫວັດມຸກດາ ຫານ (ຣາຊະອານາຈັກໄທ) ເຊິ່ງທັງ 3 ແຂວງ ໄດ້ສ້າງກິດ ຈະກໍາຫຼາຍຮູບແບບ ເພື່ອອໍາ ນວຍຄວາມສະດວກ ແລະຊຸກ ຍູ້ ໃຫ້ເກີດການຮ່ວມມືໃນການ ພັດທະນາດ້ານການຄ້າ-ການ ລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ແຮງ ງານ ແລະປະຊາສໍາພັນ 3 ແຂວງ 3 ປະເທດ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ເປັນ ເອກະພາບສືບຕໍ່ຮ່ວມມືໃນແຕ່ ລະດ້ານດັ່ງນີ້: ດ້ານການຄ້າ -ການລົງທຶນກອງປະຊຸມສະ ໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການປະສານ ງານ ແລະແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານທາງດ້ານການຄ້າ-ການ ລົງທຶນ, ນິຕິກຳການຄ້າ-ການລົງທຶນ ທີ່ມີການປັບປຸງ ແລະບັນຫາອຸປະສັກຂອງຜູ້ ປະກອບການ ໃນການດຳເນີນ ທຸລະກິດຮ່ວມກັນ ເພື່ອແກ້ໄຂ ໃຫ້ທັນສະຖານະການ ພ້ອມທັງ ແກ້ໄຂ ແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ການຄ້າ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ໂດຍການສົ່ງເສີມ ທຸລະກິດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍເຂົ້າ ລົງທຶນໃນ 3 ແຂວງ 3 ປະເທດ, ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືໃຫ້ມີການ ຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ SMEs ໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ, ຍົກສູງຜະລິດຕະພັນ ແລະການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ. ຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມສະໜັບສະ ໜູນໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໄດ້ເຂົ້າ ຮ່ວມກິດຈະກຳທາງດ້ານການ ຄ້າເປັນຕົ້ນ: ວາງສະແດງສິນ ຄ້າ, ການຈັບຄູ່ທຸລະກິດຢ່າງຕໍ່ ເນື່ອງ ແລະສ້າງເງື່ອນໄຂອຳ ນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ກັບຜູ້ ປະກອບການໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກຳ, ນັບທັງຈັດກອງປະ ຊຸມຂອງຄະນະຜູ້ແທນທັງ 3 ຝ່າຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການ ຄ້າ-ການລົງທຶນຮ່ວມກັນນັບ ມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ການ ຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ: ກອງປະຊຸມສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສົ່ງ ເສີມການທ່ອງທ່ຽວເຊື່ອມຕໍ່ ລາວ-ໄທ-ຫວຽດນາມໂດຍສະ ເພາະໃນດ້ານກິລາ, ວັດທະນະ ທຳ ແລະຮີດຄອງປະເພນີຜ່ານ ການແລກປ່ຽນ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະສ້າງກິດຈະກຳການສຳ ຫຼວດທ່າແຮງການທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມທັງສ້າງກິດຈະກຳໃຫ້ມີ ຫຼາຍຮູບແບບຮ່ວມກັນ, ກອງ ປະຊຸມສະໜັບໜູນຊ່ວຍເຫຼືອ ຝຶກອົບຮົມດ້ານການບໍລິຫານ -ການບໍລິການ ແລະການຕະ ຫຼາດໃນຂະແໜງການທ່ອງ ທ່ຽວໃຫ້ແຂວງສະຫວັນນະ ເຂດ-ຈັງຫວັດມຸກດາຫານ.ກອງປະຊຸມມອບໃຫ້ພາກລັດ ທັງ 3 ຝ່າຍ ສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບ ການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ມີການຈັບຄູ່ທຸລະກິດໃຫ້ຖືກ ຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍບົນ ພື້ນຖານຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບ ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ, ການ ຮ່ວມມືດ້ານແຮງານ: ການ ປ້ອງກັນ ແລະແກ້ໄຂແຮງງານ ເຄື່ອນຍ້າຍແບບຜິດກົດໝາຍ ຂອງ 3 ແຂວງ 3 ປະເທດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະນຳໃຊ້ແຮງງານ ຕ່າງປະເທດຕະຫຼອດຮອດສິດ ຜົນປະໂຫຍດດ້ວຍສະຫວັດ ດິການຕ່າງໆ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ປ້ອງກັນ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາ ການຄ້າມະນຸດ ພ້ອມທັງການ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ສົ່ງເສີມ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມ ສະດວກ ແລະການຮ່ວມມືດ້ານ ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ. ການຮ່ວມມືທາງດ້ານການປະ ຊາສໍາພັນ,ກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມ ແລະປະຊາສໍາພັນ: ກອງປະ ຊຸມເຫັນດີໃຫ້ໜ່ວຍງານດ້ານ ປະຊາສຳພັນ ແລະສື່ມວນຊົນ ທັງ 3 ປະເທດ ແລກປ່ຽນແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ໂດຍສະເພາະ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ,ວັດທະ ນະທຳ, ການຄ້າ-ການລົງທຶນ, ແຮງງານ ແລະການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ແລະເຂດອຸດສາ ຫະກຳ ຢູ່ໃນ 3 ປະເທດ ເພື່ອສົ່ງ ເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ນອກ ​ຈາກນີ້ກໍ່ຍັງມີການຮ່ວມ ມືດ້ານອື່ນໆນຳອີກ.
ຈາກນັ້ນ, ຄະນະນຳທັງ 3 ຝ່າຍ ກໍ່ໄດ້ຮ່ວມກັນລົງນາມໃສ່ ບົດບັນທຶກສະບັບນີ້ ໂດຍໄດ້ ເຮັດເປັນ 3 ພາສາ ເຊິ່ງມີເນື້ອ ໃນ, ຄຸນຄ່າເທົ່າ ທຽມກັນ. ໂດຍ ຊ້ອງໜ້າບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າ ຮ່ວມ./.

ແບ່ງປັນເລື່ອງນີ້:

Post a Comment


ປະກາດ Pakaad: ຮຽນຮູ້, ແບ່ງປັນ, ສ້າງສັນສັງຄົມ
ຢ່າລືມກົດຕິດຕາມແຟນເພຈ ປະກາດ Pakaad ເພື່ອໄດ້ຮັບຂ່າວສານ ແລະ ສາລະໜ້າຮູ້

ຫາກທ່ານພົບເຫັນຂໍ້ມູນຂ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງຂ່າວຫາທີມງານປະກາດ ສາມາດສົ່ງໄປທາງຂໍ້ຄວາມດ້ານລຸ່ມພິເສດ: ເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ທີມງານພວກເຮົາ ຢ່າລືມແບ່ງປັນ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນດ້ວຍ

 
Copyright © ປະກາດ Pakaad.