ຂ່າວເດັ່ນ

ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດຫລາຍເຮັດໃຫ້ ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຜັນຜວນ


ເວົ້າເຖິງອັດຕາແລກ ປ່ຽນເງິນກີບກັບເງິນຕາຕ່າງ ປະເທດເປັນຕົ້ນແມ່ນເງິນບາດໄທຢູ່ບ້ານເຮົາປະກົດ ວ່າ: ໄດ້ມີການເໜັງຕີງສູງ ພໍສົມຄວນ ຊຶ່ງມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດທຸລະກິດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພໍ່ຄ້າ-ຊາວຂາຍ ຈໍາ ນວນບໍ່ໜ້ອຍ ພົບກັບຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະມີຄໍາເຫັນທີ່ ຫລາກຫຼາຍເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມຕໍ່ກັບພາກລັດໃນທາງທີ່ລົບ.
ຕໍ່ກັບສະພາບທີ່ມີອັດຕາ ແລກປ່ຽນເງິນຕາຄືດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາທີ່ເປັນພົນລະເມືອງລາວບໍ່ວ່າຈະເປັນ
ພະນັກງານ,ທະຫານຕໍາຫລວດພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍປະຊາຊົນແບກຫາມສາມລໍ້ 
ກໍ່ຕ້ອງມີເຂົ້າໃຈເລື່ອງວ່າ:ສາເຫດແລະຄວາມເປັນຈິງຂອງບັນຫາດັ່ງກ່າວທີ່ວ່າ:ຊຶ່ງໃນປີ2019 
ສະພາບຕະລາດເງິນຕາຢູ່ສາກົນເຫັນວ່າມີຄວາມຜັນຜ່ວນຫລາຍ ດັ່ງທີ່ຮູ້ຂ່າວຈາກສື່ປະເພດຕ່າງໆ,ຫລືວ່າຂ່າວຈາກສື່ອອນລາຍຕ່າງໆໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນຄ່າເງິນໂດລາແລະເງິບາດໄທ, ເວົ້າລວມແລ້ວໃນໄລຍະ 8-9 ເດືອນຂອງປີ 2019 ຄ່າເງິນໂດລາແຂງຄ່າປະມານ 1,5%ທຽບໃສ່ເງິນເອີໂຣ,ແລະເງິນບາດແຂງຄ່າ 3,50%ທຽບໃສ່ເງິນໂດລາ.ຈາກສະພາບແຂງຄ່າຂອງເງິນໂດລາແລະເງິນບາດຢູ່ຕະລາດສາກົນໄດ້ສົ່ງກະທົບໃຫ້ຄ່າເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາແລະເງິນບາດອ່ອນຄ່າລົງຢ່່າງຫລີກລຽງບໍ່ໄດ້ເນື່ອງຈາກມີປັດໃຈພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດບ້ານເຮົາແຂວງສະຫວັນນະເຂດເວົ້າສະເພາະຍັງບໍ່ທັນມີການຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນທີ່ເຂັ້ມແຂງ,ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ເພິ່ງພາກັບການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດມາເປັສ່ວນຫລາຍແລະເປັນເວລາດົນານໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າອຸປະໂພກແລະບໍລິໂພກລວມທັງສິນຄ້ານໍາເຂົ້າແລະວັດຖຸດິບເພື່ອການລົງທຶນຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ແຂວງສະຫວັນນະເຂດມີລັກສະນະຂາດດຸນການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຈາກສະພາບຄືດັ່ງກ່າວອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພື່ອຊໍາລະສະສາງຂອງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າແລະບໍລິການໃນແຕ່ລະປີທີ່ສູງກວ່າກັບຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງຂອງລະບົບເສດຖະກິດ...ຈາກບັນຫາການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບເຮົານີ້ມັນກໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຮຸນແຮງຕໍ່ລາຄາສິນຄ້າແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໂດຍລວມເພື່ອປ້ອງກັນແລະຈໍາກັດບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຮຸນແຮງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາເພື່ອຄວບຄຸມປະລິມານເງິນໃນຂອດຈໍລະຈອນໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ເໝາະສົມກັບສະພາບພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັັງຄົມແລະຈັດປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມຕ້ອງການ ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງລັດ.

ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງສັງຄົມໃນຂະນະທີ່ແຫລ່ງລາຍຮັບເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງບ້ານເຮົາບໍ່ຫລາຍພ້ອມກັບສະພາບການຂາດດຸນການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງມັນແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງພາວະວິໄສທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາເຈົ້າຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງມີການປະຢັດໃນການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນສັງຄົມ ພ້ອມນີ້ພາກລັດກໍ່ຄືຂະແໜງການກ່ຽວຊ້ອງກໍ່ຄວນຫາວິທີການທີ່ຫລາກຫລາຍຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ເປັນທ່າແຮງດ້ານການສົ່ງອອກໃຫ້ຫລາຍທັງສ້າງເງື່ອນໄຂເອື້ອອໍານວຍກວ່າເກົ່າເພື່ອດຶງງດູດການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດລວມທັງປັບປ່ຽນພຶດຕິກໍາໃນການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການພາຍໃນປະເທດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ຈໍາກັດສິນຄ້ານໍາເຂົ້າບໍ່ຈໍາເປັນແລະຟຸມເຟືອຍ ທັງສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງລະທ້ອງຖິ່ນກໍ່ຄືຕ່າງປະເທດເຂົ້າຫລາຍຂຶ້ນຖ້າຫາກໄດ້ຄືແນວນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດເຮົາບ້ານເມືອງເຮາມີແຫລ່ງງິນຕາຕ່າງປະເທດເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບເສດຖະກິດຂອງບ້ານເຮົາແລະຈະຮັບປະກັນໃຫ້ອັກດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດໝັ້ນທ່ຽງ\

ແບ່ງປັນເລື່ອງນີ້:

Post a Comment


ປະກາດ Pakaad: ຮຽນຮູ້, ແບ່ງປັນ, ສ້າງສັນສັງຄົມ
ຢ່າລືມກົດຕິດຕາມແຟນເພຈ ປະກາດ Pakaad ເພື່ອໄດ້ຮັບຂ່າວສານ ແລະ ສາລະໜ້າຮູ້

ຫາກທ່ານພົບເຫັນຂໍ້ມູນຂ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງຂ່າວຫາທີມງານປະກາດ ສາມາດສົ່ງໄປທາງຂໍ້ຄວາມດ້ານລຸ່ມພິເສດ: ເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ທີມງານພວກເຮົາ ຢ່າລືມແບ່ງປັນ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນດ້ວຍ

 
Copyright © ປະກາດ Pakaad.