ຂ່າວເດັ່ນ

Update ລາຄາເບີງາມ ເດືອນ 10 ປີ 2019ເບີງາມໆ ເຮັງໆ ມາໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກ!

ເບີງາມໆ ລາຄາຖືກ - ໂປຮເດືອນ 10​ ຫຼຸດໃຫ້ 10%

020 5638 6699 : 160,000 ກີບ
020 5652 1199 : 160,000 ກີບ

020 5651 5588 : 160,000 ກີບ

020 5651 2626 : 160,000 ກີບ

020 5252 5020 : 160,000 ກີບ
020 525354 05 : 160,000 ກີບ
020 525354 06 : 160,000 ກີບ
020 525354 09 : 160,000 ກີບ
020 525354 10 : 160,000 ກີບ
020 525354 12 : 160,000 ກີບ
020 525354 76 : 160,000 ກີບ


020 56 56789 2 : 250,000 ກີບ
020 56 56789 7 : 250,000 ກີບ


ເບີລຽງແລະເລກຄູ່ງາມໆ - ລຸດໃຫ້ 15% ທຸກເບີ

020 554 45678 : 4,500,000 ກີບ
020 593 34567 : 4,000,000 ກີບ
020 586 34567 : 4,000,000 ກີບ
020 589 45678 : 4,000,000 ກີບ
020 566 45678 : 4,000,000 ກີບ
020 765 45678 : 4,000,000 ກີບ
020 771 56789 : 4,000,000 ກີບ
020 765 56789 : 4,500,000 ກີບ
020 5453 5678 : 3,000,000 ກີບ
020 234567 28 : 2,800,000 ກີບ
020 5577 3388 : 2,800,000 ກີບ
020 5522 8844 : 2,800,000 ກີບ


ເບີສອງນາມ ແລະ ເປົາ ງາມໆ ເຮັງໆ

020 57333333 : 30,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 26,000,000
020 57577777 : 25,000,000, ກີບ ລຸດເຫຼືອ 22,000,000 
020 57699999 : 18,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 17,000,000

020 57777757 : 9,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 7,500,000
020 57555557 : 9,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 7,500,000
020 57855555 : 8,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 7,000,000
020 57955555 : 8,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 7,000,000

020 57555558 : 6,500,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 6,000,000
020 57555559 : 6,500,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 6,000,000
020 57999995 : 6,500,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 6,000,000
020 57888885 : 6,500,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 6,000,000


020 57757555 : 5,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 4,500,000
020 57577555 : 5,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 4,500,000
020 57557555 : 5,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 4,500,000
020 57557755 : 5,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 4,500,000
020 55888585 : 5,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 4,500,000

020 77775757 : 6,500,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 5,500,000
020 77557555 : 5,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 4,500,000
020 77747474 : 6,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 5,500,000
020 77377377 : 15,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 13,500,000
020 99949494 : 6,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 5,500,000

020 52522552 : 3,500,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 3,000,000
020 52552252 : 3,500,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 3,000,000
020 52555225 : 3,500,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 3,000,000
020 55505505 : 3,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 2,500,000

020 99959959 : 4,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 3,500,000
020 95559955 : 4,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 3,500,000
020 99595595 : 4,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 3,500,000
020 92992229 : 4,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 3,500,000
020 92992922 : 4,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 3,500,000
020 92922922 : 4,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 3,500,000
020 92292292 : 4,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 3,500,000
020 92999229 : 4,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 3,500,000
020 92929293 : 4,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 3,500,000
020 92929294 : 4,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 3,500,000

020 29229922 : 3,500,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 3,000,000
020 29229299 : 3,500,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 3,000,000
020 29222929 : 3,500,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 3,000,000
020 22662266 : 4,500,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 4,000,000
020 22882822 : 3,500,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 3,000,000


ເບີ 030 ສອງນາມ ງາມໆ

030 5666665 : 25,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 22,000,000
030 5558555 : 15,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 14,000,000
030 9494949 : 10,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 9,000,000

030 5656566 : 9,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 8,000,000
030 5585885 : 8,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 7,000,000
030 5595995 : 8,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 7,000,000
030 5599595 : 8,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 7,000,000

030 5565665 : 6,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 5,000,000
030 5656555 : 6,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 5,000,000
030 5566565 : 6,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 5,000,000
030 5111555 : 4,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 3,500,000

030 5515115 : 3,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 2,500,000
030 5111551 : 3,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 2,500,000
030 5111515 : 3,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 2,500,000

030 5255525 : 3,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 2,500,000
030 5522255 : 3,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 2,500,000
030 5522225 : 3,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 2,500,000

030 5545444 : 3,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 2,500,000
030 5535333 : 3,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 2,500,000
030 5525222 : 3,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 2,500,000
030 5515111 : 3,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 2,500,000
030 5505000 : 3,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 2,500,000

030 5535535 : 3,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 2,500,000
030 5035555 : 2,000,000 ກີບ ລຸດເຫຼືອ 1,700,000
030 2229299 : 2,000,000 ກີບ 1,700,000


ສົນໃຈເບີໃດ ທ່ານສາມາດໂທ ຫຼື WA: 02057575757 ເພື່ອຕໍ່ລອງລາຄາໄດ້


ແບ່ງປັນເລື່ອງນີ້:

Post a Comment


ປະກາດ Pakaad: ຮຽນຮູ້, ແບ່ງປັນ, ສ້າງສັນສັງຄົມ
ຢ່າລືມກົດຕິດຕາມແຟນເພຈ ປະກາດ Pakaad ເພື່ອໄດ້ຮັບຂ່າວສານ ແລະ ສາລະໜ້າຮູ້

ຫາກທ່ານພົບເຫັນຂໍ້ມູນຂ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງຂ່າວຫາທີມງານປະກາດ ສາມາດສົ່ງໄປທາງຂໍ້ຄວາມດ້ານລຸ່ມພິເສດ: ເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ທີມງານພວກເຮົາ ຢ່າລືມແບ່ງປັນ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນດ້ວຍ

 
Copyright © ປະກາດ Pakaad.