Header Ads

4 ວິທີສ້າງຄວາມສຸກຄາຍຄຽດໃຫ້ກັບຊີວິດຫາຍໃຈອອກຍາວໆເພື່ອໄລ່ຄວາມຄຽດທີວົນຢູ່ໃນຕົວເຮົາອອກໄປພ້ອມກັບລົມຫາຍໃຈອອກນີ່ລະຈະຮູ້ສຶກເບົາໂຕຂື້ນ.


  • ເປີດທາງຄວາມສຸກດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ ສາມາດສ້າງຄວາມສຸກໄດ້ພາຍໃນໃຈແລະພາຍນອກແລະຍັງຊ່ວຍເສີມບຸກຄະລິກຄະພາບຂອງຕົວເອງໃຫ້ນ່າຄົບຍີ່ງກັບຄົນທີຕ້ອງເຮັດວຽກກໍ່ຈະຊ່ວຍເປີດທາງໃຫ້ການເຮັດວຽກລາບລື່ນໄດ້ຫຼາຍຂື້ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ . 
  • ເບີງໂລກໃນແງ່ດີ ວຽກໜັກກໍ່ຢ່າໄປງຸດງິດກັບມັນເລີຍປ່ຽນມາເບີ່ງໂລກໃນແງ່ບວກຈະດີກວ່າອາດຈະໄດ້ຄົ້ນພົບໂຕເອງກໍ່ມີທັກສະການເຮັດວຽກໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນອີກ . 
  • ຟັງເພງທີມັກ ຫາກຊ່ວງເວລາໃດຮູ້ສຶກຄຽດກັບການເຮັດວຽກຈົນຍາກຮ້ອງກັບບ້ານລອງເປິດເພັງຟັງແລ້ວເພື່ອຊ່ວຍກະຕຸ້ນຄວາມຄຶກຄັກແດ່ໜ້ອຍໜື່ງ . 
  • ເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈຜູ້ອື່ນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນເມື່ອການປ່ຽນແປງຄົນອື່ນເປັນເລື່ອງທີເຮັດໄດ້ຍາກ ຄົງຈະດີກວ່າຫາກເຮົາຈະປັບທີໃຈຂອງເຮົາເອງລອງເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ.

ຂອບໃຈທີ່ອ່ານ ຫວັງຢ່າງຍີ່ງຄວາມຮູ້ນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ເພື່ອແມ່ຍີງ ແລະ ເດັກ


ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

No comments

Powered by Blogger.