Header Ads

ປະກາດດ່ວນ! ປິ່ນປົວແຜໄຟໄໝ້ ນໍ້າຮ້ອນລວກ ຟຣີ! 6-16 ກຸມພາ 2018 ທີ່ໂຮງໝໍ ມະໂຫສົດ
ທີມແພດ ຊ່ຽວຊານ ຜ່າຕັດ ອົດສະຕລີ - ນິວຊີແລນ ຈະເຮັດການຜ່າຕັດ ຮ່ວມກັບ ແພດຊ່ຽວຊານ ຂອງໂຮງໝໍ ມະໂຫສົດ ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຊ່ວຍປິ່ນປົວແຜ ໄຟໄໝ້ ນໍ້າຮ້ອນລວກ ຟຣີ.

ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້
ວັນທີ 6 ກຸມພາ 2018: ເປັນມື້ກວດ ຄົນເຈັບ
ວັນທີ 7-16 ກຸມພາ 2018: ເປັນມີຜ່າຕັດ ປິ່ນປົວ

ທ່ານໃດ ມີຍາດຕິພີ່ນ້ອງຕ້ອງການປິ່ນປົວ ໂທ: 030 9604893
________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ
No comments

Powered by Blogger.