Header Ads

ແຈ້ງການຮັບຊາວໜຸ່ມເຂົ້າອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃນເຂດ ແຂວງສາລະວັນ ປິດຮັບ 29/1/2018


ເຖີງ: ຊາວໜຸ່ມ-ໄວໜຸ່ມ ທົ່ວແຂວງສາລະວັນ ຜຸ້ໃດມີຄວາມສົນໃຈຢາກເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຕາມສາຂາຝຶກຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້ ກະລຸນາປະສານທີ່ເບີ 020 22288810 ຫຼື 0304798358 ໃນໂມງລັດຖະການ________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ
No comments

Powered by Blogger.