Header Ads

ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍພາສີທີ່ດິນ, ສະບັບ ເລກທີ 01/ສປປ, ລົງວັນທີ 08/05/2007


ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍພາສີທີ່ດິນ, ສະບັບ ເລກທີ 01/ສປປ, ລົງວັນທີ 08/05/2007
ຢ່າລືມພາກັນປະຕິບັດຕາມກັນແດ່ເດີທຸກທ່ານ


ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ:     monre.gov.la________

ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ
No comments

Powered by Blogger.