Header Ads

ເພັດເມືອງຊົນ ປະກາດສັກດາໃນມວຍຄ້າດເຊຶອກ ອັດເຈົ້າພາບນອນກອງກັບພື້ນຍົກ 4


   ເມື່ອຕອນແລງຂອງມື້ນີ້ 19 ພະຈິກ 2017 ເພັດເມືອງຊົນ ຂວັນໃຈສີໂຄ້ດ ນັກມວຍລາວຕົວຄວາມຫວັງ ທີ່ເດີນທາງໄປແຂ່ງຂັນມວຍ ຄ້າດເຊືອກ ( ມວຍມັດເຊືອກ ) ທີ່ສະຫະພາບ ມ່ຽນມ້າ ເຊີ່ງຈະພົບກັບນັກມວຍເຈົ້າພາບ.

   ຜົນປະກົດວ່າ: ເພັດເມືອງຊົນ ຂວັນໃຈສີໂຄ້ດ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຊາວລາວຜິດຫວັງບໍ່ວ່າຈະເປັນການຊົກມວຍລາວ ຫຼື ມວຍຄ້າດເຊຶອກ ເມື່ອເອົາຊະນະຄູ່ແຂ່ງດ້ວຍການຊະນະນ໋ອກ ໃນຍົກ 4 ນັກມວຍເຈົ້າພາບ ແລະ ນັກມວຍເຈົ້າພາບມີບາດແຜແຕກ ຫຍີບເຖິງ 5 ເຂັມ ໃນການແຂ່ງຂັນມວຍມັດເຊືອກ( ຄາດເຊືອກ ) ທີ່ສະຫະພາບ ມ່ຽນມາ ໃນວັນທີ 19 ພະຈິກ ທີ່ຜ່ານມາ.
________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ
No comments

Powered by Blogger.