Header Ads

ປະກາດຮັບນັກຮຽນກົດໝາຍຊຸດ 4


ຜູ້ໃດສົນໃຈຢາກຮຽນກົດໝາຍ ຫຼທ ມີລູກຫຼານທີ່ຢາກໃຫ້ເປັນນັກກົດໝາຍ ແລະກຳລັງຊອກບ່ອນຮຽນຢູ່ແນະນຳທີ່ນີ້ເນັ້ນໜັກຮຽນເປັນຜູ້ພິພາກສາ, ໄອຍະການ ແລະທະນາຍຄວາມ ຕອນນີ້ເພິ່ນເປີດຮັບສະໝັກແລ້ວ ສາມາດເຂົ້າໄປສອບຖາມໄດ້ເລີ່ມເປີດຂາຍ-ຮັບຄຳຮ້ອງໃນວັນທີ 20 ພະຈິກຫາ 28 ທັນວາ 2017 ນີ້ຕາມສະຖານທີ່ດ້ານລຸ່ມນີ້
- ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ສະຖາບັນຍຸຕິທຳພາກເໜືອ ທີເມືອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ
- ສະຖາບັນຍຸຕິທຳພາກກາງ ເມືອງໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
- ສະຖາບັນຍຸຕິທຳພາກໃຕ້ທີ່ ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຈຳສັກ

ວິຊາທີ່ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສອບເສັງປະກອບມີ ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍອາຍາ, ກົດໝາຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ, ກົດໝາຍແພ່ງ, ການໝາຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ. ຜູ້ທີ່ຈະເປັນນັກກົດໝາຍຕ້ອງກຽມບົກຮຽນຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍໄວ້ແຕ່ຕອນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ສ່ວນມີສອບເສັງຕົວຈິງແມ່ນລະຫວ່າງວັນທີ 11-12 ມັງກອນ 2018 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້
 ສ່ວນລາຍລະອຽດອ່ານຕາມແຈ້ງການນີ້ເລີຍ


________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ
No comments

Powered by Blogger.