Header Ads

ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊມອບໝີດຳທີ່ຖືກຍຶດມາໄດ້ໃຫ້ສູນອະນຸລັກໝີລາວ ແລະ ຟື້ນຟູສັດປ່າ


ເມື່ອວັນທີ 1 ກັນຍາ ປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ  ທີ່ເມືອງຮຸນ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ກອງກວດກາ ປ່າໄມ້ ໄດ້ມອບໝີດຳໃຫ້ສູນອະນຸລັກໝີລາວ ແລະ ຟື້ນຟູສັດປ່າແຂວງຫຼວງພະບາງ.


ທ່ານ ຄໍາ ນ້ອຍ ບຸນຈຳປາ, ຮອງຫົວໜ້າ ກອງກວດກາປ່າໄມ້ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ທ່ານ ແມ໋ດຮັນ ຈາກ ສູນອະນຸລັກໝີລາວ ແລະ ຟື້ນຟູສັດປ່າ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ລວມທັງ ຕາງໜ້າຈາກ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກອງບັນຊາການທະຫານເມຶອງ ລວມທັງໝົດ 14 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການມອບຮັບສັດປ່າດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ຕໍ່ສູນ ອະນຸລັກໝີລາວ ແລະ ຟື້ນຟູສັດປ່າ.

ໝີດໍາດັ່ງກ່າວມີນໍ້າໜັກ 80 ກິໂລ ແລະ ນອນຢູ່ໃນຊະນິດພັນສັດປ່າທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກຍຶດຈາກຜູ້ຄອບຄອງທີ່ບໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕະບັດວຽກງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດປ່າ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ເປັນໜຶ່ງໃນວຽກ ງານ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (WWF-Laos)

________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວNo comments

Powered by Blogger.