Header Ads

ປະກາດແຈ້ງ ອຄ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ໄດ້ສັ່ງ ຢຸດຊົ່ວຄາວ ກິດຈະການ ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດພະແນກອຸດສະຫະກຳ  ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ໄດ້ສັ່ງ ຢຸດຊົ່ວຄາວ ຂອງບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ

________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວNo comments

Powered by Blogger.