Header Ads

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແຈ້ງການ ວ່າຫ້າມຈ່າຍເງິນຄ່າໄຟຟ້ານໍາຜູ້ມາສົ່ງບິນໃນ 4 ຕົວເມືອງ


່ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫລວງແຈ້ງການ: ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຊຳລະຄ່າກະແສໄຟຟ້ານຳ ພະນັກງານສົ່ງໃບບິນໂດຍກົງ ເຂດ 4 ຕົວເມືອງ: ຈັນທະບູລີ, ສີສັດຕະນາກ, ໄຊເສດຖາ ແລະ ສີໂຄດຕະບອງ ( ຍົກເວັ້ນ ບ້ານ ດອນຊິງຊູ້ ມ.ສີໂຄດຕະບອງ )________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວNo comments

Powered by Blogger.