Header Ads

ພົບແລ້ວ !! ດິນເຈື່ອນຕັນທາງກະທັນຫັນ ຖົມຄົນ ເສຍຊິວີດ 3 ຄົນ ທີ່ທາງ ເມືອງແມດ! ( ມີຄລິບ) ເຫດ:  ດີນເຈື່ອນຕັນທາງເຂົ້າເມືອງແມດ, ທັບຄົນສູນຫາຍ 3ຄົນ ສະຖານທີ່: ທາງເຂົ້າເມືອງແມດ, ແຂວງວຽງຈັນ. ບ່ອນເກີດເຫດແມ່ນລະຫວ່າງກາງບ້ານນຳ້ຍອນ ຫາ ບ້ານຫາດຍາວ.
ວັນເວລາ:  ປະມານ 14:00 ໂມງ ວັນທີ 18/9/2017


ຜົນເສຍຫາຍ:  ດິນເຈື່ນຕັນທາງ, ທັບຄົນສູນຫາຍ 3 ຄົນ (ຄາດວ່າເສຍຊີວິດ) ປະຈຸບັນແມ່ນ ແມ່ນສາມາດຄົ້ນພົບແລ້ວ  ຜູ້ທີ່ຖືກ ດິນທັບຖົມ ນັ້ນ ແມ່ນເປັນເພດ ຊາຍ 3 ຄົນ ເຊິ່ງມີປະຊາຊົນ 1 ຄົນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕໍາຫຼວດ 2 ຄົນ.ເສັ່ນທາງປະຈຸບັນ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ໜ່ວຍສະເພາະກິດ ໄດ້ເປັນເສັ່ນທາງໃຫ້ ປະຊົນ ແລະ ຜູ້ນຳໃຊ້ ລົດຂະໜາດນ້ອຍ ໄປມາປົກສະກະຕິ ແຕ່ ລົດໃຫຍ່ ຍັງບໍ່ສາມາດໄປມາສະດວກໄດ້


ຄລິບທີ່ ໜື່ງ
ຄລິີບ ທີ່ ສອງຮູບເພີ່ມເຕີມ


ລາຍງານໂດຍ: Lao National Radio
________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ
No comments

Powered by Blogger.