Header Ads

ແຈ້ງການ ປິດນໍ້າຊົ່ວຄາວ ວັນເສົາທີ່ 23/09/17 ໃນຂອບເຂດ ບ້ານໂພນພະເນົາ ນວ

 

ແຈ້ງການ ປິດນໍ້າຊົ່ວຄາວ ວັນເສົາທີ່ 23/09/17 09:00-16:00 ໃນຂອບເຂດ ບ້ານໂພນ ພະເນົາ “ເບື້ອງວັດໂພນພະເນົາ“, ສູນປະຊຸມ ICTC, ບ້ານຈອມມະນີໃຕ້ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກະຣຸນາແຊ່ຕໍ່ໄປເພື່ອໃຫ້ທ່ານທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ໄດ້ກະກຽມໂຕ່ງນໍ້າໄວ້ດ້ວຍ
________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວNo comments

Powered by Blogger.