Header Ads

ການກໍ່ສ້າງຂົວເຊກອງພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫລືອລ້າຂອງຍີ່ປຸ່ນຈະສໍາເລັດຕົ້ນປີ 2018


ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າເຊກອງຄືບໜ້າ 80% ແລະ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດພ້ອມເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການພາຍໃນຕົ້ນປີ 2018 ນີ້.

ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ທ່ານ ໂຢເນະຢາມະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການໄຈກາປະຈໍາລາວ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າເຊກອງ ເຊິ່ງພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງຮ້ອນໃຕ້ການຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກອົງການໄຈກາຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ປັດຈຸບັນນີ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍກວ່າ 80% ແລະ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2018 ໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ຕົວເມືອງລະມາມ ແລະ ເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງຢູ່ໃກ້ເຂດຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ຖ້າຂົວດັ່ງກ່າວຫາກສໍາເລັດຈະກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແລວທາງເສດຖະກິດລະຫວ່າງແຂວງເຊກອງ, ຈໍາປາສັກ, ນະຄອນດານັງ ແລະ ປະເທດ ໃນອະນາຄົດ. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວແຫ່ງນີ້ພາຍໃຕ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານລາວໂດຍສະເພາະແຂວງເຊກອງເພື່ອເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ການລົງທຶນ, ທ່ອງທ່ຽວ ລວມທັງການພັດທະນາພື້ນຖານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນອະນາຄົດ. ໄລຍະຜ່ານມາ ເມື່ອລະດູຝົນພົບວ່າລະດັບນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າເຊກອງຈະຍື່ງຂຶ້ນສູງ ພາໃຫ້ການບໍລິການຂ້າມບັກຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຢຸດເຊົາ ແລະ ປະຊາຊົນຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍໄປມາຫາສູ່ກັນລໍາບາກ.
________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ
No comments

Powered by Blogger.