Header Ads

ແຈ້ງຂ່າວດີ...!! ໂຄງການແລກປ່ຽນຊາວໜຸ່ມອາຊຽນ-ອິນເດຍ ປີ 2017ແຈ້ງຂ່າວດີ...!! ໂຄງການແລກປ່ຽນຊາວໜຸ່ມອາຊຽນ-ອິນເດຍ ປີ 2017  ສຳລັບ ນ້ອງໆ ທີ່ສົນໃຈ ການສອບເສັງຄັດເລືອກ ຊາວໜຸ່ມລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ  ໂຄງການແລກປ່ຽນຊາວໜຸ່ມອາຊຽນ-ອິນເດຍ
ເລື່ມຂາຍແບບຟອມແລ້ວ ແຕ່ວັນທີ່ 12 - 18 ກັນຍາ 2017. ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 20. ກັນຍາ 2017
________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວNo comments

Powered by Blogger.