Header Ads

ມາລະເດີ້...!! ຜົນການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ ສົກປີ 2017-2018ມາລະເດີ້...!! ຜົນການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ ສົກປີ 2017-2018. ສຳລັບນ້ອງໆ ທີ່ເຂົ້າເສັ່ງ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ສາຂາ ການເງີນ - ການບັນຊີ ຊັ້ນສູງ ແລະ ສາຂາ ການທະນາຄານ ຊັ້ນສູງ ນ້ອງໆໃດ ທີ່ຜ່ານນັ້ນ ມາເບີ່ງລາຍຊື່ກັນເລີຍ..!!

ຂອບໃຈທີ່ມາ: Mitpasa Sitthihukpanya
________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວNo comments

Powered by Blogger.