Header Ads

ເປີດແລ້ວ...!!​ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ເປີດນໍາໃຊ້ສາຍດ່ວນ 1520ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ໄດ້ເປີດນໍາໃຊ້ໂທລະສັບສາຍ ດ່ວນ ໝາຍເລກ 1520 ເພື່ອຮັບເອົາຄໍາຖາມ, ຄໍາສະເໜີ ແລະ ຂໍ້ຄິດເຫັນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ອົງການ ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບຸກຄົນ ແລະ ອື່ນໆ (ໃນໂມງລັດຖະການ) ຕໍ່ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວ ປະເທດ,


ເຊິ່ງຈະເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການເລີ່ມແຕ່ວັນນີ້ (ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017) ເປັນຕົ້ນໄປ. ໂດຍ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຈະເຜີຍແຜ່ຄໍາຊີ້ນໍາແຈ້ງຕໍ່ບັນດາຄໍາຖາມໂດຍຜ່ານໜັງສືພິມສຶກສາ ແລະ ກີລາ ແລະ ລາຍການໂທລະພາບສຶກສາຄາໃຈ.

ຂໍຂອບໃຈ  ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມສຶກສາ-ກີລາ

________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວNo comments

Powered by Blogger.