Header Ads

ເຕືອນໄພ ພາຍຸ ດອກສຸຣິ ແລະ ພາຍຸ ດີເປຣດ (ພາກກາງ ແລະ ພາກເໜືອ ໃຫ້ລະມັດລະວັງ) 15-17 ກັນຍາ 2017
ເຕືອນໄພ ພາຍຸໝູນເຂດຮ້ອນ: ພາຍຸດອກສຸຣິ
ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ອອກແຈ້ງການດ່ວນໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017 ນີ້ພາຍຸດອກສຸຣິ (DOKSURI) ຫົວທີ 19 ໄດ້ເຄື່ອນຈາກທະເລຈີນໃຕ້ເຂົ້າສູ່ປະເທດຟິລິບປິນ ໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017 ນີ້ ແລະ ຄາດວ່າຈະເຄື່ອນເຂົ້າ ສປປ ລາວຜ່ານແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ໄຊສົມບູນ, ຊຽງຂວາງໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ 2017 ແລະ ພາຍຸຈະອອ່ນກໍາລັງແຮງລົງກາຍເປັນພາຍຸດີເປຣດຊັນ ສືບຕໍ່ພັດເຂົ້າແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ຫລວງພະບາງ ແລະ ອຸດົມໄຊ.


ສະນັ້ນ ຂໍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ, ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດຕິດຕາມສະພາບອາກາດຢ່າງໃກ້ຊິດ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ອາໃສຢູ່ໃກ້ຮ່ອມພູ, ແມ່ນໍ້ານ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່ໃຫ້ມີສະຕິ ຖ້າມີຄວາມສ່ຽງກໍຄວນຍົກຍ້າຍໄປອາໃສຢູ່ບ່ອນປອດໄພຊົ່ວຄາວ.
________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວNo comments

Powered by Blogger.