Header Ads

ວອນຜູ່ໃຈບຸນ ຊ່ວຍເຫຼືອ ນາງຮັກ ແດ່! ຄົນເຈັບ ເປັນກ້ອນເບົ້າ ໃສ່ລໍາຄໍ ຕ້ອງໄດ້ຜ່າຕັດ! ພໍ່ແມ່ຕາຍໝົດ ແລ້ວທຸກຍາກ!


ນ. ຮັກ ບ້ານສາ ເມຶອງວຽງຄຳ ອາຍຸ 27 ມີອາການເຈັບຄໍມາໄດ້3ເດຶອນ ຫັນໃຈຍາກ ນຳ້ໜັກຫລຸດ10 ກວ່າກິໂລ ກີນອາຫານບໍ່ໄດ້ ສຳຄັນຄົເຈັບທຸກຍາກຫຼາຍບໍ່ມີເງີນປົວ 020 96031416 ເບີໂທຜູ້ກ່ຽວ ພໍ່ແມ່ຕາຍຫມົດແລ້ວ ອ້າຍນ້ອງກໍ່ທຸກຍາກ. ປະຈຸບັນ ແມ່ນປິ່ນປົວຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ພົວພັນ ດຣ ສຸລິຍາ ສຸກຈະເລີນ ແພດປິ່ນປົວ 02022133233
________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວNo comments

Powered by Blogger.