Header Ads

ຕ້ອງການເລືອດ ໂອ່ ດ່ວນ! ຊ່ວຍຄົນເຈັບຈາກອຸບັດຕິເຫດ!


ຕ້ອງການເລືອດກຸບໂອ ຊື່ນາງແຫຼ້ ເປັນພິທິກອນຊ່ອງ MV Laos ເກີດອຸບັດເຫດຕ້ອງການເລືອດກຸບ O ດ່ວນ ໂຮງຫມໍ150 ຕຽງ, ຫ້ອງໄອຊີຢູ ທ່ານທີ່ບໍລິຈາກໄດ້ ໃຫ້ພົວພັນທາງໂຮງໝໍໂດຍກົງ!
________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວNo comments

Powered by Blogger.