Header Ads

ລວມຄລິບ ແລະ ພາບ ສະຖານະການ ນໍ້າຖ້ວມທີ່ເມືອງໄຊ 5/8/2017


ເຫດ: ນ້ຳຖ້ວມໄຫຼນອງ
ສະຖານທີ່: ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ
ວັນທີ: 5 ສິງຫາ 2017

ຜົນເສຍຫາຍ: ຍັງຢູ່ໃນການສຳຫຼວດ________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ
No comments

Powered by Blogger.