Header Ads

ຂຸດຖືກລະເບີດ, ເສຍຊີວິດ 2 ເຈັບສາຫັດ 1 ທີ່ ເມືອງນອງ


ວັນທີ 6/8/2017 ວັນພະຫັດ ເວລາ 11 ໂມງປາຍ ໄດ້ເກີດມີເຫດການລະເບີດຢູ່ທີ່ ບ້ານຕາຢົງ ເມືອງ ນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຫດການມີທັງຫມົດ 3 ຄົນ : ທ ພອນ ( ແທນນາມໃຫ້1), ທ ອາໂບ (ແທນນາມໃຫ້2),ທ ຄຳພຽງ (ແທນນາມໃຫ້ 3 , ຜູ້ໃນຮູບ ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ) . ເຊິ່ງ ທັງສາມຄົນ ແມ່ນປະຊາຊົນທຳມະດາ ໂດຍພາກັນ ຂຸດສວນ ປູກຢາງໂບງ .ເຊິ່ງ ທ 1 ແລະ ທ 2 ແມ່ນພາກັນຂຸດ ຖືກລະເບີດ ເຊິ່ງຜູ້ຂຸດແມ່ນ ທ 1( ບໍ່ເຫັນຊິ້ນສ່ວນເລີຍ ) , ສ່ວນ ທ 2 ແມ່ນບາດເຈັບສາຫັດ ແລະ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ທີ່ບ້ານ ຕາຢົງ . ສ່ວນ ທ 3 ແມ່ນຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບ່ອນລະເບີດປະມານ 5 m ຕອນນີ້ ຜູ້ກ່ຽວແມ່ນຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ຕາໄດ້ບອດຂ້າງຫນຶ່ງ (ຊ້າຍ) ສ່ວນຕາເບື້ອງຂວາ ແມ່ນເຫັນບໍ່ຊັດປານໃດ ( ຢູ່ໂຮງຫມໍ ສະຫວັນນະເຂດ).ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກບັນດາ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ມີນໍ້າໃຈຮັກແພງມະນຸດດ້ວຍກັນ ບໍລິຈາກເງິນ ຫລື ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອດ້ານຕ່າງໆ ເພາະຜູ້ກ່ຽວ ທຸກຍາກລຳບາກຫລາຍ.  ຊ່ວຍກັນເດີພີ່ນ້ອງ !

ເບີໂທພີ່ນ້ອງຜູ້ກ່ຽວ : ທ ບຸນໃຫມ່ 030 4839470
ທີ່ມາ: ມະນີພອນ ພອນທະວີໄລ
________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວNo comments

Powered by Blogger.