Header Ads

ເຕືອນໄພການເດີນທາງ ເສັ້ນທາງ ບ້ານຫາດງາໃຕ້, ເມືອງສຳພັນ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຂາດ! 15/8/2017


ແຈ້ງເຕືອນໄພການເດີນທາງ:  ເສັ້ນທາງຂາດ
ແຈ້ງເຕືອນໄພເຖິງທຸກທ່ານທີ່ຈະຜ່ານບໍລິເວນບ້ານຫາດງາໃຕ້ ທາງເມືອງສຳພັນ ແຂວງຜົ້ງສາລີ .
ໃຫ້ລະມັດລະວັງໃນການເດີນທາງ ແລະ ຕິດຕາມຂ່າວຢ່າງເປັນໄລຍະ.

ຂໍ້ມູນ ແລະ ພາບຈາກ: Soulisack Slv
________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວNo comments

Powered by Blogger.