Header Ads

ເຕືອນໄພ! ທາງ A1 ເມືອງໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ນ້ຳຖ້ວມສູງ!​ ລົດຈັກ ໄປໄດ້ຍາກ! 13:00 - 26/7/2017


ເຕືອນໄພການສັນຈອນ: ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນ ທີ່ເມືອງໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນເວລາ 13:00 ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2017, ເສັ້ນທາງ A1 ແມ່ນເກີດມີນ້ຳຖ້ວມຂັງລະດັບສູງ. ລົດຈັກບໍ່ສາມາດທ່ຽວໄດ້. ຈິ່ງເຕືອນໄພ ທຸກຄົນລະມັດລະວັງ.

ລາຍງານໂດຍ: ວິໄລສຸກ ວົງໄຊຍາ

ສະພາບນ້ຳຖ້ວມ

ສະພາບນ້ຳຖ້ວມ

ສະພາບນ້ຳຖ້ວມ________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວNo comments

Powered by Blogger.