Header Ads

ພໍ່ແມ່ດີໃຈ! ໄດ້ລູກແຝດ 3 ( ຍິງ 2 ຊາຍ 1) ທີ່ບ້ານຜ້າອໍ້, ເມືອງໜອງແຮດໃນວັນທີ່ 6 ມິຖຸນາ  2017 ຜ່ານມານີ້ ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸ໊ກຊື່ Sothmany Pma ໂພສຂໍ້ຄວາມສະອອນ ແລະ ຊົມເຊີມ ແມ່ນທີ່ເກີດເດັກນ້ອຍແຝດ 3 ຄົນ ປັນຊາຍ1  ແລະ ຍິງ 2 ເກີດໄດ້ 4 ມື້ແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນໃນສື່ອອນລາຍຊົມຊີຍ ແລະ ສະແດງູວາມຍິນດີນໍາຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ເດັກ.ສໍາລັບເດັກນ້ອຍແຝດ 3 ຄົນນີ້ແມ່ນເກີດດ້ວຍວິທີທຳມະຊາດ ເຊິ່ງເດັກແຂງແຮງທັງສາມຄົນ ໂດຍເກີດທີ່ໂຮງໝໍຫນອງຄຳ ບ້ານຜ້າອໍ້ ເມືອງຫນອງແຮດ.
ທີ່ມາ: Sothmany Pma


________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

No comments

Powered by Blogger.