Header Ads

ນະຄອນຫຼວງ ແຈ້ງມອດໄຟ 28/7-2/8/2017 ເຂດ ເມືອງຈັນທະບູລີ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ເມືອງນາຊາຍທອງ ແລະ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ


________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ
No comments

Powered by Blogger.