Header Ads

ສະພາບຕະຫຼາດຊັ່ງຈ່ຽງ ວັນທີ 15/7/2017 ໄໝ້ໝົດແທ້ໆ ເສຍຫາຍໜັກ!


ສະພາບຕະຫຼາດຊັ່ງຈ່ຽງ ວັນທີ 15/7/2017 ໄໝ້ໝົດແທ້ໆ ເສຍຫາຍໜັກ! 
ເຫດ: ໄຟໄໝ້ ຕະຫຼາດຊັ່ງຈ່ຽງ
ເວລາ:​ປະມານ 17:15 
ວັນທີ:​ 14 ກໍລະກົດ 2017
ຜົນເສຍຫາຍ: ຍັງບໍ່ທັນມີລາຍງານ
ສາເຫດ: ບໍ່ທັນຮູ້


ສະພາບຄວາມເສຍຫາຍ

ຄລິບຕອນໄຟໄໝ້


________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ
No comments

Powered by Blogger.