Header Ads

ຊ່ວຍແດ່! ຄົນເຈັບໂຮງໝໍ 103 ຫ້ອງໄອຊີຢູ ຕ້ອງການເລືອດໝວດ AB ຕ້ອງການເລືອດ 3 ຖົງ


ຕ້ອງການເລືອດ AB ດ່ວນ
ຊື່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເລືອດ:ນາງນ້ອຍ ໄຊຍະລາດ
ອາຍຸ 24 ປີ ບ້ານຫີນຂັນຫມາກ ເມື່ອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ
ຊື່ພໍ່: ທ້າວທອງ ໄຊຍະລາດ ຊື່ແມ່: ນາງຝອງ ໄຊຍະລາດ
ເບີໂທຂອງພໍ່: 0305873289 ເບີໂທຂອງແມ່: 0305025993
ຄົນເຈັບເປັນໄຂ້ຍຸງສາຍພັນໃຫມ່ແລ້ວມີໂລກປະຈຳໂຕເປັນໂລກເລືອດຈາງ
ໂຮງໝໍທີ່ນອນຢູ່ : ໂຮງໝໍ103 ຫ້ອງໄອຊີຢູ ຕ້ອງການເລືອດໝວດ AB ຕ້ອງການເລືອດ 3 ຖົງ

________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວNo comments

Powered by Blogger.