ຂ່າວເດັ່ນ

ຄວາມສຳຄັນຂອງການກວດເດັກໃນຄັນ ໃນໄຕມາດທຳອິດ ດ້ວຍການເຮັດ ອັດຕາຊາວການກວດເບິ່ງເດັກໃນຄັນໃນໄລຍະ ໄຕມາດທຳອິດ ຂອງແມ່ມານມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດຕໍ່ແມ່ ແລະ ເດັກ... ພວກເຮົາມາສຶກສານຳກັນເລີຍ.

ເມື່ອຕັ້ງຄັນໄດ້ ອາຍຸ 5 ອາທິດ ແມ່ນຈະເລີ່ມເຫັນທ້ອງໃຫຍ່ຊັດເຈນ ວ່າມີການຖືພາ, ອາຍຸ 6 ອາທິດເລີ່ມເຫັນໂຕເດັກຫຼືຫົວໃຈເດັກເຕັ້ນກະພິບກະພິບໄດ້ລູກໃນທ້ອງມີຄວາມຍາວປະມານ 5 ຫາ 6 ມິນລີແມັດດຍສ່ວນໃຫຍ່ແພດຈະກວດຜ່ານທາງໜ້າທ້ອງໃນແມ່ບາງຄົນເຫັນພາບບ່ຊັດເຈນແພດອາດເລືອກໃຊ້ການກວດທາງຊ່ອງຄອດແທນ, ອາຍຸ 8 ອາທິດ ລູກຍາວປະມານ 2 ເຊັນຕີແມັດລູກມີພັດທະນາອະໄວຍະວະຫຼາຍລະບົບແຕ່ຍັງບໍ່ສົມບູນ, ອາຍຸ 11 ຫາ 14 ອາທິດລູກໃນທ້ອງຍາວປະມານ 5 ຫາ 8 ເຊັນຕີແມັດໃນຊ່ວງອາທິດນີ້ແພດຈະເຮັດການກວດສຸຂະພາບລູກໃນທ້ອງໂດຍວີທີການຄັດກອງການຖືພາ.

ອັດຕາຊາວໄຕມາດທຳອິດໂດຍລວມເພື່ອກວດເບີງ

  • ອັດຕາຊາວກວດເບີ່ງອາຍຸໂດຍສະເພາະແມ່ຈື່ຮອບເດືອນບໍ່ໄດ້ການກວດອາຍຸທ້ອງທີໄດ້ຈາກການຄຳນວນຈາກອັດຕາຊາວໃນໄຕມາດທຳອິດຈະຖືວ່າມີຄວາມແມນຍຳສູງສຸດ
  • ອັດຕາຊາວເບີ່ງຕຳແໜ່ງແລະລັກສະນະຂອງຖົງການຖືພາເພື່ອວິນິໄສການຖືພາທີຜິດປົກກະຕິເຊັ່ນການຖືພານອກມົດລູກທ້ອງໄຂ່ປາອຸກຫຼືທ້ອງລົມ
  • ອັດຕາຊາວເບີງໂຕເດັກແລະການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ
  • ອັດຕາຊາວເບີ່ງຈຳນວນລູກການວິນິໄສເດັກແຝດຈະແມ່ນຍຳທິສຸດໃນຊ່ວງນີ້ຄືກັນ
  • ອັດຕາຊາວເບີ່ງໂຄງສ້າງອື່ນໆຂອງແມ່ໄດ້ແກ່ໃົດລູກແລະຮັງໄຂ່ວ່າມີຄວາມຜິດປົກກະຕິເປັນເນື້ອງເອິກຫຍັງຫຼືບໍ່


ໃນການຖືພາທຸກຄັ້ງມີຄວາມສ່ຽງທັງຕໍ່ສຸຂະພາບລູກແລະສຸຂະພາບແມ່ເພາະສະນັ້ນແມ່ຖືພາຄວນໄປຝາກທ້ອງຕາມນັດທຸກຄັ້ງເພາະໃນແຕ່ລະຄັ້ງແພດອາດຈະມີການກວດພິເສດອື່ນໆເພີ່ມເຕິມຫາກພົບຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆຈະໄດ້ເຂົ້າຮັບການຮັກສາທີຖຶກຕ້ອງເໝາະສົມຕາມອາຍຸທ້ອງ


ຂໍຂອບໃຈທີ່ອ່ານ
ຫວັງຢ່າງຍີ່ງຄວາມຮູ້ນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະ ຄົນທີທ່ານຮັກ
ເພື່ອແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ


________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ
ແບ່ງປັນເລື່ອງນີ້:

Post a Comment


ປະກາດ Pakaad: ຮຽນຮູ້, ແບ່ງປັນ, ສ້າງສັນສັງຄົມ
ຢ່າລືມກົດຕິດຕາມແຟນເພຈ ປະກາດ Pakaad ເພື່ອໄດ້ຮັບຂ່າວສານ ແລະ ສາລະໜ້າຮູ້

ຫາກທ່ານພົບເຫັນຂໍ້ມູນຂ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງຂ່າວຫາທີມງານປະກາດ ສາມາດສົ່ງໄປທາງຂໍ້ຄວາມດ້ານລຸ່ມພິເສດ: ເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ທີມງານພວກເຮົາ ຢ່າລືມແບ່ງປັນ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນດ້ວຍ

 
Copyright © ປະກາດ Pakaad.