Header Ads

ເບີ Unitel ໃຊ້ຢູ່ຫວຽດນາມພຽງ 720 ກີບ/ນາທີ, ດາຕ້າ 80 ກີບ/MB


ເບີຢູນີເທວ ໂຮມມິງ ໄປປະເທດຫວຽດນາມ ເລືອກເຄື່ອຂ່າຍ viettel ແລະ ໂຮມມິງ ແລະ ໂຮມມິງໄປປະເທດ ກຳປູເຈຍເລືອກເຄື່ອຂ່າຍ Metfone: ຟຣີເມື່ອຮັບສາຍ ອັດຕາຄ່າໂທເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 720 ກີບ/ນາທີດາຕ້າ 80 kip/ MB

No comments

Powered by Blogger.