Header Ads

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໝາກຕ້ອງ


ໝາກຕ້ອງ : ໝາກຕ້ອງມີລັກສະນະກົມແບນ ເປືອກມີຂົນນ້ອຍໆ ອ່ອນໆ ສ່ວນເນື້ອໜາມີຢາງສີຂາວ ໝາກສຸກຈະມີສີເຫຼືອງນວນ ເນື້ອຂອງມັນຈະເປັນສີຂາວ ເນື້ອເໝືອນຍອງຝ້າຍຫຸ້ມແກ່ນ. ໝາກຕ້ອງເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດຢູ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້

ໝາກຕ້ອງ ພາສາອັງກິດ ແມ່ນ Santol ຫຼື  Cottonfruit ບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ປະເທດລາວເດີ,​ມັນເກີດໃນຫຼາຍປະເທດ ເຂດອາຊີ ເຊັ່ນ: ມ່ຽນມາ, ໄທ,​ກຳປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ໄນຈີເລຍ, ຫວຽດນາມ. ມີຊື່ເອີ້ນຕາມພາສາທ້ອງຖິ່ນດັ່ງນີ້:

ທີ່ມາ: Wikipedia.org


ຄຸນຄ່າທາງອາຫານ ແລະ ຢາ : 
ໝາກຕ້ອງມີຄຸນປະໂຫຍກທາງດ້ານຢາ ຕັ້ງແຕ່ໃບ ຮາກ ດອກ ໝາກ ແລະ ເປືອກ ສາມາດນຳມາໃຊ້ເປັນຢາແກ້ໂຣກຕ່າງໆ ເຊັ່່ນ ແກ້ທ້ອງທຽວ ( ຖອກທ້ອງ ) ແກ້ບິດ ຊ່ວຍຂັບເຫື່ອເພິ່ນໃຊ້ຮາກ. ສ່ວນໃບນັ້ນເພິ່ນເອົາຕົ້ມອາບເວລາມີໄຂ້, ອາບເພື່ອຊ່ວຍຂັບເຫື່ອ ໄລ່ຄວາມຮ້ອນ. ດອກຂອງມັນເພິ່ນເອົາມາເຮັດນ້ຳຫອມ ເປັນຢາດົມລະເຫີຍ ໃຊ້ບັນເທົາຫວັດຕັນດັງ.  ໝາກຂອງມັນເປັນຢາແກ້ທ້ອງເສຍ ຖອກທ້ອງ ເປັນຢາລະບາຍ . ເປືອກນຳມາໃຊ້ເປັນຢາຮັກສາໂຣກຜິວໜັງໄດ້ດີ.


 ນອກຈາກຈະໃຊ້ເປັນຢາແລ້ວ ໝາກຕ້ອງຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດທາງດ້ານການປຸງແຕ່ງອາຫານລົດສົ້ມ ໃຊ້ຊ່ວຍລົດສົ້ມ ໃຊ້ຊ່ວຍລົດຊາດດັບກິ່ນຄາວ ເຊັ່ນ ແກງປາ ແກງໄກ່ ຂັ້ນສົ້ມກ້ອຍປາ, ກ້ອຍຫອຍ, ໝາກຕ້ອງດຽວນີ້ນິຍົມນຳມາເຮັດດອງຂະໜົມສົ້ມຫວານ ກວນ ແລະ ໝາກຕ້ອງແຫ້ງລົດຫວານ ເຄັມເຜັດ ກິນເພື່ອບັນເທົາຄໍແຫ້ງ ແຊບອີຫຼີ.

ອັນທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມຂອງຄົນລາວ ກໍ່ເອົາໄປຕຳນີ້ແລ້ວ ຄັກສຸດ. ຕຳໝາກຕ້ອງ ໃສ່ໝາກເຂືອແດ່ຈັກໜ້ອຍ, ໂຮຍຖົ່ວດິນໃສ່ ຄັກອີຫຼີເດີ.


No comments

Powered by Blogger.