Header Ads

ປະກາດຫາເຈົ້າຂອງບັດ: ທ້າວສູນທອນ ເທບໄກສອນ


Philakone Douangmany: ສະບາຍດີ ຝາກປະກາດຫາທ້າວ ສູນທອນ ເທບໄກສອນ ໃຫ້ມາເອັາໃບຂັບຂີ່ຢູ່ ຮ້ານເຝີສົມຈິດ ບ້ານຂົວຫຼວງແດ່

ທີ່ມາ: ໂທລະໂຄ່ງ

No comments

Powered by Blogger.