Header Ads

ປະກາດຫາເຈົ້າຂອງ: ທ້າວ ພູຜາ ບຸນເກີດທອງດີ


ປະກາດຫາເຈົ້າຂອງ ຊື່ ທ້າວ ພູຜາ ບຸນເກີດທອງດີ ປະຈຸບັນຢູ່ບ້ານທ່າດິນແດງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 
ຕອນນີທີມງານສະມາຄົມອາສາກູ້ໄພນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເັກບໄດ້ ຖ້າໃຜຮູ້ຈັກລາວໃຫ້ລາວມາພົວພັນ ທີສະມາຄົມອາສາກູ້ໄພນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕິດຕໍ່ 02023449090

ປະກາດວັນທີ 13/11/2014

No comments

Powered by Blogger.