Header Ads

ມ້າເສຍ ພົບເຫັນໃຫ້ລາງວັນ 5 ລ້ານກີບປະກາດຊອກມ້າ ທີ່ໜີອອກຈາກຄອກ ມື້ນີ້ ບໍ່ຮູ້ວ່າໄປທາງໃດ. ເສຍທີ່ຄອກຮຽນຂີ່ມ້າ ບ້ານໂພນສີນວນ, ທາງບູລີຈັນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ທ່ານໃດພົບເຫັນແລ້ວແຈ້ງ ຈະມອບເງິນໃຫ້ 2 ລ້ານກີບ ແລະ ຖ້ານຳເອົາມາສົ່ງ ຈະໃຫ້ 5 ລ້ານກີບ. ໂທ: 02077369595 0205666 6663.

ປະກາດໂດຍ: Ton SinnawatNo comments

Powered by Blogger.