Header Ads

ປະກາດຫາເຈົ້າຂອງ: ໝາຫຼົງທາງຢູ່ເຂດຈອມແຈ້ງ ນວຈ 14/11/2014


ປະກາດ ຫາເຈົ້າຂອງໝາ
ໝາຫຼົງທາງມາ ທີ່ບານໄຊສະຖານ ເຂດຈອມແຈ້ງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ທ່ານໃດເປັນເຈົ້າຂອງມາຮັບເອົາດ້ວຍ. 
ເບີໂທຂອງເຮືອນທີ່ໝາໄປພັກຢູ່: 02055815065No comments

Powered by Blogger.