Header Ads

ແຈ້ງການ

ລັດຖະບານ

ເພື່ອແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ

Ad Home

ສະຫຼົດໃຈ! ບັ້ງໄຟ ຕໍາເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 6 ປີ ເສຍຊີວິດ ທີ່ ບ້ານວັງຄີ ເມືອງຫີນເຫີບ

7:38:00 AM
ແຂວງວຽງຈັນ: ເປັນຂ່າວສະຫຼົດໃຈໃນຮອບອາທິດ ກັບເຫດການ ບັງໄຟຕໍາຄົນ ເສຍຊີວິດ. ເຫດຫຼ້າສຸດ ຈາກການລາຍງານຂອງ ກູ້ໄພ 1623 ສາຂາ ແຂວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນ...Read More

ການກຸສົນ

ບັນເທີງ

Powered by Blogger.