Header Ads

ແຈ້ງການ

ລັດຖະບານ

ເພື່ອແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ

Ad Home

ກະຊວງການເງິນອອກຄຳສັ່ງ ຍົກເລີກເກັບປີ້ລາຍວັນຜູ່ປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງການຄ້າຂາຍຫຼາຍຂຶ້ນ

11:40:00 PM
ຖືເປັນຂ່າວດີ ສໍາລັບພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າ ຊາວຂາຍທຸກຄົນ ທີ່ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 1034/ກງ ລົງວັນທີ 4 ເມສາ 2019 ເພື່ອຍົກເລີກ ການເກັບອາກອ...Read More

ການກຸສົນ

ບັນເທີງ

Powered by Blogger.