Header Ads

ປະກາດ..!!! ເປີດແລ້ວ ສາຍທາງແລ່ນໃຫ່ມ ຫລວງພະບາງ ຫາ ຈັງຫວັດນ່ານຈາກການແຈ້ງການ ຜ່ານ ເຟສບຸກ ຊື່  Vannida Souksavat Som  ໄດ້ແຈ້ງວ່າ  ມື້ນີ້ແມ່ນມື້ເລີກງາມຢາມດີ ວັນ ທີ 6 / 11 / 2017 ແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ເປີດສາຍທາງແລ່ນໃຫ່ມ ຫລວງພະບາງ ຫາ ຈັງຫວັດ  ນ່ານມື້ນີ້ແລ້ວ


ຖ້າທ່ານໃດສົນໃຈຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດນຳເຮົາໄດ້ທີເບີ 071 212 979 , 071 260 298 , 071 260 296 ພວກເຮົາຍັງມີອີກຫລາຍເສັ້ນທາງເພື່ອໄວ້ໃຫ້ບໍລິການພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທຸກໆຄົນ.


ຈາກ ບໍລິສັດນາຫຼວງຂົນສົ່ງໂດຍສານຜ່ານແດນ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ຂອບໃຈທີ່ໃຊ້ບໍລິການ


________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວNo comments

Powered by Blogger.