Header Ads

ມາຮູ້ຈັກ...!!! ຫໍພຣະເມຣຸ ຫລືຫໍພຣະເມຣຸມາດ ຂອງບັນດາເຈົ້າມະຫາຊິວິດແຫ່ງຣາຊອານາຈັກໄທ ຕັ້ງແຕ່ ຣ.4 - ຣ 9


ຫໍພຣະເມຣຸ ຫລືຫໍພຣະເມຣຸມາດ ຂອງບັນດາເຈົ້າມະຫາຊິວິດແຫ່ງຣາຊອານາຈັກໄທ ຕັ້ງແຕ່ ຣ.4 - ຣ 9 ແລະ ບັນດາເຊື້ອພຣະວົງຈັກກີຫລາຍໆພຣະອົງ ວ່າມີຮູບຮ່າງ ລັກສະນະ ແບບໃດແດ່

ທີ່ມາຈາກ : Veatwisit Junrang ແລະ Art and Culture of Laos


________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ


No comments

Powered by Blogger.