Header Ads

ຮ່ວມບໍລິຈາກຕຽງໃສ່ຄົນເຈັບໃສ່ລົດສຸກເສີນ 003 ແລະເຄື່ອງປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນປະຈຸບັນນີ້ທາງຄະນະຂົນຂວາຍສ້າງຕັ້ງມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພແຂວງຄຳມ່ວນ” ໜ່ວຍກູ້ໄພ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຂາດເຂີນທາງດ້ານອຸປະກອນແລະເຄື່ອງປະຖົມພະຍາບານເພື່ອຮັບໃຊ້ສັງຄົມເຊັ່ນ:

- ອຸປະກອນ : ຕຽງໃສ່ຄົນເຈັບໃສ່ລົດສຸກເສີນ 003 ແລະ ເຄື່ອງປະຖົມພະຍາບານ :

  1. ກ໋ອມແປັດ
  2. ຜ້າບັ້ງຢືດແລະບໍ່ຢືດ
  3. ນຳ້ເກືອລ້າງບາດ
  4. ສະກ໋ອດຕິດບາດ
  5. ຢາດົມນຳ້ມັນແດງ
  6. ສາຍອົກຊີ
  7. ຖົງມື
  8. ຜ້າປິດປາກ
  9. ຜ້າຂາວ + ຜ້າຢາງ
  10. ນຳ້ມັນລົດໃສ່ອອກເຫດ..== ທ່ານໃດທີ່ຢາກອຸປະຖຳເປັນອາຫານເຄື່ອງດື່ມກໍໄດ້ ==
ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງແຈ້ງໃຫ້ທຸກໆທ່ານທີ່ຜູ້ໃຈບຸນໄດ້ຮ່ວມປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງພວກເຮົາເພື່ອກອບກູ້ເອົາຊີວິດຂອງມະນຸດດ້ວຍກັນທີ່ປະສົບເຫດຕ່າງໆ...
- ທ່ານສາມາດໂທຫາພວກເຮົາໄດ້ເພື່ອຮັບບໍລິຈາກແລະອຸປະຖຳ ຫຼືທ່ານສະດວກສາມາດມາມອບໃຫ້ທີມງານພວກເຮົາໄດ້ທີ່ “ ຫ້ອງການ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ວຽງວິໄລ ເມືອງ ທ່າແຂກ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ຮ່ອມຮ້ານ ໝີ່ຊາຍສີ່ ຫລັກ 4 “ ໂທ: 020 55 33 00 65 ...  ພວກເຮົາເຮັດເພື່ອສັງຄົມແລະເພື່ອປະຊາຊົນ ໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ


________
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວNo comments

Powered by Blogger.