Header Ads

ປະດິດຍົນເຮລິກອບເຕີດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ... ງ່າຍໆ - ຊົມຄລິບສາທິດວິທີເຮັດ


ປະດິດຍົນເຮລິກອບເຕີດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ... ງ່າຍໆ - ຊົມຄລິບສາທິດວິທີເຮັດ
- ສິ່ງທີຕ້ອງກະກຽມ: ຕຸກນ້ຳດຶ່ມເປົ່າ ຕຸກນ້ອຍ, ມໍເຕີນ້ອຍສອງອັນ, ເຄື່ອງຈອດ, ກາວ, ແບັດເຕີຣີ, ແລະ ໄມ້ແຜນນ້ອຍໆ.ແຜ່ນເຫຼັກ (ອາດເອົາປ໋ອງແປ໋ບຊີກະໄດ້), ຫຼອດດູດນ້ອຍ.

ກົດເບິ່ງເລີຍ...


No comments

Powered by Blogger.