[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ປະດິດຍົນເຮລິກອບເຕີດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ... ງ່າຍໆ - ຊົມຄລິບສາທິດວິທີເຮັດ


ປະດິດຍົນເຮລິກອບເຕີດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ... ງ່າຍໆ - ຊົມຄລິບສາທິດວິທີເຮັດ
- ສິ່ງທີຕ້ອງກະກຽມ: ຕຸກນ້ຳດຶ່ມເປົ່າ ຕຸກນ້ອຍ, ມໍເຕີນ້ອຍສອງອັນ, ເຄື່ອງຈອດ, ກາວ, ແບັດເຕີຣີ, ແລະ ໄມ້ແຜນນ້ອຍໆ.ແຜ່ນເຫຼັກ (ອາດເອົາປ໋ອງແປ໋ບຊີກະໄດ້), ຫຼອດດູດນ້ອຍ.

ກົດເບິ່ງເລີຍ...


ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

No comments:

Post a Comment

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1