[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ເບີ Unitel ໃຊ້ຢູ່ຫວຽດນາມພຽງ 720 ກີບ/ນາທີ, ດາຕ້າ 80 ກີບ/MB


ເບີຢູນີເທວ ໂຮມມິງ ໄປປະເທດຫວຽດນາມ ເລືອກເຄື່ອຂ່າຍ viettel ແລະ ໂຮມມິງ ແລະ ໂຮມມິງໄປປະເທດ ກຳປູເຈຍເລືອກເຄື່ອຂ່າຍ Metfone: ຟຣີເມື່ອຮັບສາຍ ອັດຕາຄ່າໂທເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 720 ກີບ/ນາທີດາຕ້າ 80 kip/ MB

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

No comments:

Post a Comment

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1