Header Ads

Huawei Consumer Business Group ເປີດເຜີຍຜົນການດໍາເນີນງານທີ່ ເຂັ້ມແຂງໃນ ປີ 2016


Huawei Consumer Business Group ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຂະຫຍາຍ ຕົວເປັນປີທີ 5 ຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ ມີບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນການຂະຫຍາຍ ຕະຫຼາດ ຢູ່ໃນ European high-end.

6 ມັງກອນ 2017, ເຊີນເຈີນ (Shenzhen) ປະເທດຈີນ, Huawei Consumer Business Group (CBG) ໄດ້ເປີດເຜີຍຕົວເລກຜົນການດໍາເນີນກິດຈະການ ປະຈໍາປີ 2016, CBG ຄາດຄະເນຍອດລາຍຮັບຈາກການຂາຍ ໄດ້ປະມານ 178 ພັນລ້ານຢວນ (RMB), ໂດຍມີຍອດຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນ 42% ຈາກປີກ່ອນ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຂະຫຍາຍຕົວເປັນປີທີ 5 ຕິດຕໍ່ກັນ, ຊຶ່ງມີຍອດ ການຈັດສົ່ງສະມາດໂຟນ ຢູ່ທີ່ປະມານ 139 ລ້ານເຄື່ອງໄປແລ້ວ, ສະເລ່ຍມີ ການຂະຫຍາຍຕົວ 29% ຕໍ່ປີ. ຕາມການລາຍງານຂອງ IDC ອັດຕາການຈັດ ສົ່ງສະມາດໂຟນໃນທົ່ວໂລກເພີ່ມຂຶ້ນພຽງແຕ່ 0.6% ໃນປີ 2016, ນັ້ນໝາຍ ຄວາມວ່າໂດຍລວມແລ້ວ Huawei ແມ່ນມີການດໍາເນີນກິດຈະການໃນ ຕະຫຼາດດີກວ່າໝູ່.

ທ່ານ ລີຊາສ ຢູ (Richard Yu) CEO ຂອງ CBG ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ເຖິງວ່າສະພາບ ການຕະຫຼາດຈະມີຄວາມຍາກລຳບາກ ແຕ່ Huawei CBG ຍັງຄົງເຕີບໃຫຍ່ ຂຶ້ນມາຢູ່ໃນລະດັບຊັ້ນນໍາຂອງອຸດສາຫະກໍາດັ່ງກ່າວ. ນີ້ແມ່ນວິທີນໍາເອົາຄວາມ ສາມາດມາປະສົມກັບການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ມາເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຈຸດປະສົງເນັ້ນໄປທີ່ການສ້າງນະວັດຕະກໍາທີ່ມີຄວາມໝາຍ ເຊັ່ນດຽວກັບ ແນວທາງຂອງພວກເຮົາທີ່ເນັ້ນການສ້າງແບຣນໃຫ້ເປັນແບຣນລະດັບຄຸນນະພາບ, ສ້າງຊ່ອງທາງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ກ້າວສູ່ລະດັບໂລກ. ໃນປີ 2017 ນີ້ ພວກເຮົາຈະຍຶດແໜ້ນສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໂດຍການສະໜອງ, ຊ່ອງທາງ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ R&D, ການບໍລິການ ແລະໃນຂົງເຂດອື່ນໆທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາດຳເນີນ ການປັບປຸງການປະຕິບັດການ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈ ໃນການຊຸກຍູ້ຍຸດທະສາດສາກົນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຊ່ວຍໃນການພັດທະນາ ຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ມີບາດກ້າວໃນອະນາຄົດ”.

ຂອບໃຈກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີເຫຼົ່ານີ້ ກັບຜະລິດຕະພັນເຊັ່ນ: P9, Mate 9 ແລະ Honor 8 ລ້ວນໄດ້ຮັບການຕອບຮັບເປັນຢ່າງດີຈາກຜູ້ຊົມ ໃຊ້, Huawei P9 and P9 Plus ມີຍອດຈັດສົ່ງສິນຄ້າທົ່ວໂລກເກີນ 10 ລ້ານ ໜ່ວຍ. ເປັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງ Huawei ທີ່ສາມາດທຳລາຍສະຖິຕິມີຍອດຂາຍ ມືຖື 10 ລ້ານໜ່ວຍ. ສຳລັບ Huawei Mate 9 series ເຖິງວ່າຈະເປີດຕົວພຽງ ໄລຍະເວລາສັ້ນໆ 2 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ ກໍ່ມີຍອດຂາຍ 50 % ເມື່ອປຽບທຽບຍອດ ຂາຍກັບ Mate 8 ໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ.

ປັດຈຸບັນ Huawei CBG ມີຫຼາຍກວ່າ 200 ລ້ານ ບັນຊີຜູ້ໃຊ້ບໍລິການລະບົບ cloud ໃນມືຖື ແລະ ມີ ນັກພັດທະນາໂປຣແກມທີ່ໄດ້ລົງຖະບຽນ ຫຼາຍກວ່າ 220,000 ຄົນ. ຄູ່ຮ່ວມງານໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງລາຍຮັບຫຼາຍກວ່າ 2.8 ພັນລ້ານ ຢວນ (2.8 billion RMB) ຜ່ານລະບົບການບໍລິການ Huawei cloud services ໃນປີ 2016. ໃນການພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດລະດັບ high-end ໃນປີ 2016, Huawei ຍັງມີການລົງທຶນໃນການສ້າງຊ່ອງທາງການຂາຍໃນທົ່ວໂລກ, ສ້າງພື້ນຖານການບໍລິການ ແລະ ສ້າງການຮັບຮູ້ຊື່ສຽງຂອງແບຣນໄປໃນ ເຊິງບວກເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໝັ້ນໃຈ ແລະ ພໍໃຈສູງສຸດ. ສໍາລັບການບໍລິການ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຂາຍ, Huawei ໄດ້ສ້າງ 5 ສູນບໍລິການລະດັບໂລກຂຶ້ນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຮອງຮັບ 105 ປະເທດ ຜ່ານການບໍລິການສາຍດ່ວນ. Huawei ຍັງມີຫຼາຍກວ່າ 460 ຮ້ານຄ້າທີ່ໃຫ້ບໍລິການກວມ 45 ປະເທດທົ່ວ ໂລກ. ປະຈຸບັນມີຮ້ານຄ້າປີກຍ່ອຍຫຼາຍກວ່າ 70,000 ຮ້ານໃນທົ່ວໂລກ, Huawei ຍັງໄດ້ສ້າງການຮ່ວມມືທີ່ມີສະຖຽນລະພາບໃນໄລຍະຍາວ ໂດຍມີຫຼາຍ ຮ້ອຍຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຮ້ານຄ້າທົ່ວໂລກ.

ອີງຕາມຕົວເລກການວິໄຈຂອງ IPSOS ໄດ້ລາຍງານວ່າ Huawei ເປັນອັນດັບ ທີ 1 ຂອງຄວາມພໍໃຈຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ໃນປະເທດ ຈີນ, ໂປແລນ, ແມັກຊິໂກ, ອີຍິບ ແລະ ຫຼາຍໆປະເທດ. ການຮັບຮູ້ຊື່ສຽງແບຣນ ເພີ່ມຈາກ 76% ໃນປີ 2015 ຂຶ້ນມາ 81% ໃນປີ 2016. ຈາກການວິໄຈຍັງພົບວ່າ 31% ຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ Huawei ໃນຕ່າງປະເທດ, 30% ຈະແມ່ນລູກຄ້າຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບສູງໃນປະເທດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນ ໃນເດືອນຕຸລາ 2016 ຂອງ GfK, Huawei ມີຍອດຂາຍທົ່ວໂລກ ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 11.3% ໃນເອີລົບ, Huawei CBG ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການ ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ຢູ່ໃນລະດັບ European high-end ຂອບໃຈຕໍ່ຍອດຂາຍ ຂອງ P9 and P9 Plus, ເຮັດໃຫ້ Huawei ຖືສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດຫຼາຍ ກວ່າ 15 % ໃນ 33 ປະເທດ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 20% ໃນ ອີກ 18 ປະເທດ, ເກືອບ ເຄິ່ງໜຶ່ງເປັນປະເທດແຖບຍູໂລບ European.ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງ ເໜືອ ແລະ ຕາເວັນຕົກຂອງເອີລົບ (European) ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ ຂອງ Huawei ຈະຢູ່ປະມານ 15% ແລະ 10% ຕາມລໍາດັບ. ໃນຈີນ Huawei ມີສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຫຼາຍກວ່າ 20% ສຳລັບຕົ້ນເດືອນພະຈິກ 2016 ແລະ ກວມເອົາຕະຫຼາດລະດັບ high-end ທີ່ມີລາຄາແຕ່ 500-600 USD. ໃນອາຟຣິກາ (Africa), ອາເມລິກາລາຕິນ (Latin America) ແລະ ຕາເວັນ ອອກກາງ (Middle East) Huawei ມີສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຫຼາຍກວ່າ 15%.

ໃນ 2017, Huawei CBG ຍັງຈະສືບຕໍ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງ ຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນອັນດັບທຳອິດ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ ໄປໃນຊ່ອງທາງການຄ້າປີກ, ຊື່ສຽງຂອງແບຣນ,ການຕະຫຼາດ ແລະ ການບໍລິການ.

ນີ້ຈະເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພື້ນຖານຂອງທຸລະກິດ, ປັບປຸງການ ດຳເນີນງານ ແລະ ການບໍລິການລູກຄ້າຂອງຕົນເອງ. ໃນຂະນະທີ່ Huawei ກໍາລັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນການນຳສະເໜີສະມາດໂຟນ, ອຸປະກອນເສີມ, ອຸປະກອນອັດສະລິຍະໃນບ້ານ (smart home) ແລະ ລະບົບ cloud. ໂດຍມີເປົ້າ ໝາຍທີ່ຈະເປັນການແກ້ໄຂ end-to-end ແລະ ຮູບແບບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ນຳສະເໜີ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ມີຄວາມ ຄິດສ້າງສັນຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ຍັງຈະສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມສາມາດຫຼັກທີ່ ຈະນຳໄປສູ່ອະນາຄົດ ແລະ ກາຍເປັນແບຣນ ທີ່ມີວັດທະນະທຳ ແລະ ເຕັກນິກ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຕະຫຼອດໄປ.

For more information please visit: http://consumer.huawei.com/cn

No comments

Powered by Blogger.