[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

Experience: ຈົ່ງພູມໃຈທີ່ຈະເປັນຄົນ ເຊັກຊີ່! ແຕ່ຈະເຊັກຊີແບບໃດ? ກົດຊົມຄລິບນີ້
Experience: ຈົ່ງພູມໃຈທີ່ຈະເປັນຄົນ ເຊັກຊີ່! ແຕ່ຈະເຊັກຊີແບບໃດ? ກົດຊົມຄລິບນີ້
ສິ່ງທີ່ເຊັກຊີທິ່ສຸດໃນໂລກນີ້ຄື ການເປັນຄົນທີ່ສະຫຼາດ, ມີນຳໃຈ ແລະ ໃຈກວ້າງ.

ຈົ່ງສ້າງຊີວິດຂອງທ່ານ, ຢ່າໃຊ້ຊີວິດຈາກສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນສ້າງ.

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

No comments:

Post a Comment

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1