Header Ads

ວອນຜູ່ໃຈບຸນ ຊ່ວຍ ທ້າວສາຍໃຈ ແດ່!


ຢາກຂໍຄວາມຊ່ວຍນຳທ່ານຜູ່ໃຈບຸນແດ່
ຜູ້ບາດເຈັບຊື່ ທ.ສາຍໃຈ ອິນທະວົງ ອາຍຸ 22 ປີ ຢູ່ບ້ານນາຄອງເມືອງທຸລະຄົມແຂວງວຽງຈັນ ລາວປະສົບອຸປະຕິເຫດຂີ່ລົດເສຍຫຼັກລົ້ມຫົວນ໋ອກພື້ນລາວມາປິ່ນປົວຢູ່ ຮ ໝໍ150 ຕຽງໃນວັນທີ 17.1.2017 ເວລາປະມານ 1 ໂມງ ຕອນນີ້ອາການລາວເລີ່ມໃຄແລ້ວທ່ານໝໍວ່າມີໂອກາດຟື້ນຢູ່ແຕ່ທາງຄອບຄົວລາວທຸກຍາກເງິນຄຳເພາະໄດ້ໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດູແລສູງສະນັ້ນຈັງຂໍຮ້ອງ ໃຫ້ທ່ານຜູ່ໃຈບຸນຊ່ວຍລາວແດ່.

ທ້າວສາຍໃຈ ເປັນລູກຂອງ ນາງ ຄຳຜາງ ອິນທະວົງພໍ່ເສຍຊີວິດແລ້ວ
ເບີໂທຕິດຕໍ່:02054326633(ແມ່)
No comments

Powered by Blogger.