Header Ads

Bee Jazz-rock ແລະ Anouphon Phomhacsar ເອົາຮູບອອກຂາຍ ເພື່ອການກຸສົນ ຊ່ວຍເດັກນ້ອຍ ຕ້ານໄພໜາວ!


ການກຸສົນ: Bee Jazz-rock ແລະ Anouphon Phomhacsar. ສອງນັກຖ່າຍຮູບ ທີມັກການພະຈົນໄພ ແລະເດີນທາງໄປຫຼາຍບ່ອນຫຼາຍທີ່ຂອງປະເທດລາວ. ທັງສອງແມ່ນໄດ້ເກັບພາບງາມໆ ຂອງເມືອງລາວມາໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເບິ່ງໄດ້ຊົມເປັນປະຈຳ.  ໄລຍະເດືອນ ມັງກອນ 2017 ຜ່ານມາ ພວກເຂົາໄດ້ມີໂອກາດຖ່າຍຮູບເຂດ ພູຄູນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ເນື່ອງຈາກເຂດດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງມີຄົນທຸກຍາກ, ອາກາດໜາວ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ທັງສອງ ຈິ່ງໄດ້ນຳເອົາຮູບຖ່າຍ ອອກມາ ປະກາດຂາຍ ເພື່ອເອົາເງິນທັງໝົດ ໄປຊ່ວຍຊື່ເສືຶ້ອກັນໜາວ ແລະ ຜ້າຫົ່ມແດ່ເດັກນ້ອຍ.

12x18 ນິ້ວ ແມ່ນລາຄາ 150,000 ກີບ ( ແສນຫ້າສິບພັນກີບ)
12x30 ນິ້ວ Parorama 300,000 ກີບ (ສາມແສນກີບ)

ທ່ານໃດສົນໃຈກໍ່ສາມາດເບິ່ງຮູບຂ້າງລຸ່ມ ແລະ ຍັງມີຫຼາຍໆຮູບ ທີ່ນັກຖ່າຍຮູບທັງສອງ ສາມາດໃຫ້ທ່ານເລືອກ.

ຕິດຕໍ່ ທັງສອງໄດ້ທີ່ທາງເຟສບຸກໂດຍກົງNo comments

Powered by Blogger.