[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ຂ່າວດີ! ປິ່ນປົວແຜໄຟໄໝ້ນ້ຳຮ້ອນລວກຟຣີ! ຈາກຊ່ຽວຊານ ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ 6-16/2/2017

ຂ່າວດີ! ປິ່ນປົວແຜໄຟໄໝ້ນ້ຳຮ້ອນລວກຟຣີ! ຈາກຊ່ຽວຊານ ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ 
ທີ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ລະຫວ່າງວັນທີ 6-16/2/2017
ໂທລົງທະບຽນ: 030 9604893 ດ່ວນ! ບອກຕໍ່ໆກັນແດ່

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

No comments:

Post a Comment

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1