Header Ads

OMG! ສຸດຍອດ 5 ຄລິບ Youtube ທີ່ຄົນເຂົ້າຊົມຫຼາຍທີ່ສຸດ ທະລຸຫຼັກ 2.7 ຕື້ ວິວ ມີໃຜແດ່ກວດເບິ່ງເລີຍ. ສະຫຼຸບວັນທີ 27/12/2016


OMG! ສຸດຍອດ 5 ຄລິບ Youtube ທີ່ຄົນເຂົ້າຊົມຫຼາຍທີ່ສຸດ ທະລຸຫຼັກ 2.7 ຕື້ ວິວ ມີໃຜແດ່ກວດເບິ່ງເລີຍ.
ສະຫຼຸບວັນທີ 27/12/2016PSY - Gangnam Style ລົງວັນທີ 15/7/2012. ມີຍອດວິວຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 27/12/2016 ຈຳນວນ 2,719,579,203 ຄັ້ງ.


Wiz Khalifa - See You Again (Furious 7) - ລົງວັນທີ 6/4/2016. ຍອດວິວຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 27/12/2016 ຈຳນວນ 2,296,475,507 ຄັ້ງ


Justin Bieber - Sorry (PURPOSE : The Movement) - ລົງວັນທີ 22/10/2015. ຍອດວິວຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 27/12/2016 ຈຳນວນ 2,111,674,829 ຄັ້ງMark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars - ລົງວັນທີ 18/11/2016. ຍອດວິວ ວັນທີ 27/12/2016 ຈຳນວນ 2,072,355,635 ຄັ້ງ


Taylor Swift - Blank Space - ລົງວັນທີ 10/11/2014, ຍອດວິວຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 27/12/2016 ຈຳນວນ 1,899,759,070 ຄັ້ງ
Powered by Blogger.