Header Ads

ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢຽ້ມຢາມ ບໍລິສັດຫົວເຫວີຍ ຢູ່ປັກກິ່ງ


ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢຽ້ມຢາມ ບໍລິສັດຫົວເຫວີຍ ຢູ່ປັກກິ່ງ

ວັນທີ 1 ເດືອນ 12, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ບໍລິສັດຫົວເຫວີຍ ຢູ່ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ ປະເທດຈີນ. ໃນຊ່ວງເວລາການຢຽ້ມຢາມຂອງທ່ານ, ທ່ານນາຍົກຍັງໄດ້ໂອ້ລົມກັບ ພະນັກງານຫົວເຫວີຍ ປະຈຳລາວ ໂດຍຜ່ານ ການປະຊຸມວີດີໂອທາງໄກ (Video Conference), ພ້ອມກັນນັ້ນເພີ່ນຍັງໄດ້ພົບປະໂອ້ລົມກັບນັກສຶກສາ “Seeds for the future” ເຊິ່ງແມ່ນການອຸປະຖໍາໂດຍບໍລິສັດຫົວເຫວີຍ ແລະ ດຽວນີ້ແມ່ນກໍາລັງທັດສະນະສຶກສາຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຕີລາຄາສູງທີ່ບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ ໄດ້ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນ ໄອຊີທີ ລາວ ແລະ ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຫົວເຫວີຍ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການ ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ແລະ ການລົງທຶນຢູ່ປະເທດລາວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. Powered by Blogger.