Header Ads

ຄວາມດີຮີບສ້າງ ຕອນທີ່ເຮົາຍັງ " ຫາຍໃຈ " ດຽວຮອດມື້ທີ່ໃດ້ນັ່ງຢູ່ກັບທີ່ ລະສິຈົ່ມ " ເສຍດາຍ " ໂດຍ: Lith'z StreetBike II


ຄວາມດີຮີບສ້າງ ຕອນທີ່ເຮົາຍັງ " ຫາຍໃຈ "
ດຽວຮອດມື້ທີ່ໃດ້ນັ່ງຢູ່ກັບທີ່ ລະສິຈົ່ມ " ເສຍດາຍ " ໂດຍ:  Lith'z StreetBike II 

ພວກເຮົາທີມງານ StreetBike ເປັນກຸ່ມລົດທີ່ເປັນ MiniBike ເປັນສ່ວນຫລາຍ, ກຸ່ມເຮົາເປັນກຸ່ມທີ່ເນັ້ນເດີນທາງແບບລຸຍເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

ໄປທຸກທີ່ໆລົດໄປຮອດ, ປະຈຸບັນເດີນທາງລົດລົດຈັກມາແລ້ວ 14 ແຂວງ, ແລະ ມີແຜນ 3 ແຂວງສຸດທ້າຍໃນເດືອນຫນ້າ, ເຫດຜົນທີ່ໄປບໍລິຈາກດ້ວຍລົດຈັກ ເປັນເພາະຫລົງໄຫລໃນການເດີນທາງດ້ວຍລົດຈັກ " ສິຖ້າໃຫ້ພ້ອມຫມົດທຸກຢ່າງມັນບໍ່ມີດອກ ນອກຈາກມື້ທີ່ຕັດສິນໃຈ "

ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງເຊີນຊວນທຸກທ່ານ ທ່ຽວເມືອງລາວ. ແລະ ຊ່ວຍແບ່ງປັນນ້ຳໃຈ ໃຫ້ຜູ່ທຸກຍາກ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດແດ.


Powered by Blogger.